Tjänster som erbjuds

Krisbearbetning

Samtalsterapi

Psykoterapi korttidsterapi eller långtidsterapi

Symboldramterapi

Handledning i psykoterapi

Föresläsningar i framförallt posttraumatisk stress och dissociation