Doris Nilsson Leg Psykoterapeut, Leg Psykolog, Med Dr och Docent

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog och har arbetat med psykoterapi både inom landstinget och inom privat praktik. Jag har över 30-års erfarenhet av arbete som psykolog och psykoterapeut och arbetar sedan hösten 2009 som univeritetslektor inom klinisk psykologi vid Linköpings Universitet. Som psykolog och psykoterapeut har jag arbetat med både vuxna, barn och ungdomar. Jag har stor erfarenhet av arbete med kriser, posttraumatisk stress och dissosiativa symptom, arbete med sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

Jag erbjuder krisbearbetning, psykoterapi kort och lång tid, symboldramapsykoterapi och handledning i psykoterapi.

För närmare information se "Tjänster som erbjuds" i menyn till vänster eller klicka här.